De zuurgraad van het lichaam

 

Wat wordt er bedoeld met zuur?

Bij het begrip zuur denk je al snel aan een smaak in de mond waar het gezicht van gaat samentrekken. Een zuur is een scheikundig begrip die iets zegt over de eigenschap van een stof. “Zuren” splitsen waterstofionen (H+) af in water. Het tegengestelde van een zuur noemen we een “Base” (en niet zoet!). Een base is een stof die in water hydroxide-ionen (OH-) afsplits.De “pH-waarde” is een maat voor de concentratie waterstofionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is. De zuurgraad, ofwel de pH-waarde kan liggen tussen de 0 en 14.

 Alle pH-waarden van vloeistoffen van 0 tot 7 noemen we zuur (hoe lager de waarde des te meer zuur). Alle pH-waarden van 7 tot 14 noemen we basisch (hoe hoger de waarde des te meer basisch). Een pH-waarde van 7 is neutraal, dus niet zuur en niet basisch.

 

Zuurgraad in balans voor een goede gezondheid

Voeding, stress, medicijnen, overmatige spierbelasting produceren na verbranding zure afvalstoffen die je lichaam kwijt moet om de zuurgraad van het bloed op een constant niveau te houden. Voorbeelden van zure afvalstoffen zijn o.a. urinezuren, melkzuren, vetzuren, azijnzuren, looizuren, fosforzuren.


 
Maar de hoeveelheid afvalzuren die dagelijks in het bloed vrijkomt is te groot om via de normale uitscheidingorganen ons lichaam te verlaten. Het lichaam slaat de zuurresten dan op in het lichaam, waardoor je steeds meer verzuurt. Belangrijke enzymenactiviteiten kunnen ook slechts plaatsvinden bij een bepaalde zuurgraad. Een goede zuurbalans is belangrijk!

 

Een overzicht van normale pH waarden

Hieronder volgt een overzicht van pH waarden waarbinnen een gezonde zuurgraad zich beweegt:

 

  • Bloed                  : 7,35 - 7,45 (ideaal 7,41)
  • Speeksel             : 6,00 - 7,50
  • Maag                  : 1,35 - 4,20
  • Urine                  : 5,50 - 8,40
  • Vagina                  : 5.0 – 5.5 (ideaal 5,2)
  • Dunne darm         : 6,50 - 7,50
  • Dikke darm          : 5,60 - 6,90
     

Candida Albicans groeien in een zuur milieu

Candida Albicans groeien in een omgeving met een zuurgraad tussen de pH 3.5 – 5.0. Ze komen vaak voor in de schaamstreek omdat daar de zuurgraad ideaal kan zijn voor candida. Als de pH waarde van de vagina lager is dan de normale evenwichtswaarden (5.0 – 5.5), dan kunnen de schimmels optimaal groeien. Vaginale schimmels ontstaan vaak na situaties van stress, medicijngebruik, of langere tijd een slecht eetpatroon. Dit zijn juist factoren die verzurend zijn voor de vaginale omgeving en de groei van schimmels in de hand werken.

 

 

Medicijnen zijn slechts een tijdelijke oplossing

Medicijnen tegen candida werken direct op de schimmel en proberen de schimmel te vernietigen. De reden waarom medicijnen vaak maar tijdelijk werken is omdat medicijnen niet de zuurgraad herstellen. Het is een vorm van symptoombestrijding, de zure leefomgeving van de schimmel blijft namelijk  bestaan (en verzuurt door het medicijnengebruik zelfs meer). Een nieuwe snelle uitbraak ligt weer op de loer.

 

Voor een structurele oplossing is het nodig om naar de wortel van het probleem te gaan, het herstellen van de zuurgraad. Zorg voor een evenwichtige zuurgraad waar schimmels simpelweg niet in kunnen groeien.

 

De zuur-base balans herstellen >>>

 
 

 


Start de gratis verzuringstest

 

Controleer of u een verhoogde kans heeft op verzuring van het lichaam.

 

Start de test >>>