Candida door verzuring

De Candida Albicans, die onder andere voorkomen in de vaginale omgeving, zijn een van de vele schimmelsoorten in ons bestaan. Schimmels zijn eencellige vormen uit het plantenrijk. Je kunt ze overal vinden, in water, op land, en in de lucht. Een enkele schimmel kunnen we alleen waarnemen onder een microscoop, maar een hele kolonie schimmels kun je herkennen in de vorm van bijvoorbeeld paddenstoelen, of als witte plekken op bedorven voedsel of op ziek lichaamsweefsel.

 

Schimmels zijn perfecte overlevers

Sinds de lange tijd dat schimmels bestaan, zijn ze genetisch gezien nauwelijks veranderd. Het is een opportunistische levensvorm die exact weet hoe te overleven. Ze kunnen razendsnel groeien in een gunstige omgeving, maar ook duizenden jaren schuilgaan in een inactieve (slaap)toestand als de omgeving ongunstig is. We weten allemaal dat schimmelvorming hardnekkig is en altijd weer de kop kan opsteken.

 

Schimmels verteren dode cellen

Schimmels hebben een belangrijke functie in ons leven. Ze zetten dode levensvormen (cellen) om in elementaire materialen zoals bijvoorbeeld koolstof en stikstof. Ze zijn de laatste schakel in het recyclen van cellen. Om de dode cellen te kunnen verteren scheiden schimmels schadelijke zure stoffen uit zoals acetaldehyde en formaldehyde (mycotoxines) die het dode celmateriaal omzet  in verteerbare elementen.  Hierbij ontstaan ook bijproducten als urinezuur, oxaalzuur, melkzuur en alcohol. Wanneer er veel mycotoxines vrijkomen in het lichaam heeft dat een sterk verzurende invloed en kunnen allerlei gezondheidklachten ontstaan.

 

Schimmels leven in een zure omgeving

De perfecte leefomgeving van schimmels, zoals de Candida Albican, bestaat uit een zuurstofarme, vochtige en zure omgeving. Candida Albicans kunnen floreren bij een zuurgraad tussen de  pH 3.5 – 5.0. Een zure en zuurstofarme omgeving in het lichaam wordt door de Candida Albican gezien als dode omgeving waar vertering/recycling moet plaatsvinden. Het uitscheiden van de giftige mycotoxines en het ontstaan daaruit van nog meer zuren zal de omgeving nog verder verzuren waardoor de schimmel harder kan groeien. Een gezond lichaam met een evenwichtige zuurbalans in de vaginale omgeving zorgt ervoor dat het lichaam de groei van de Candida Albican in toom kan houden.

 

Verzuring als oorzaak van vaginale Candida

Afvalzuren zoals urinezuren worden door de nieren gefilterd en uitgescheiden via de urine. Een gezonde zuurgraad van de urine ligt tussen de pH 6.0 – 7.5. Wanneer te veel verzurend voedsel wordt gegeten (vlees, suikers), of wanneer iemand veel stress heeft, dan produceert het lichaam veel urinezuren. De zuurgraad van de urine gaat omhoog (pH waarde omlaag) en zorgt voor een vaginale leefomgeving waar de Candida Albican kan groeien. Verzuring van het lichaam is ook de belangrijkste reden waardoor vaginale schimmel, met al haar bijkomende klachten ontstaat.

 

Om de vaginale schimmelgroei structureel tegen te gaan dient men het lichaam en de vaginale omgeving te ontzuren. Hierdoor verdwijnt de juiste leefomgeving van de schimmel. Een vaginale omgeving met een evenwichtige zuurbalans is essentieel voor een structurele oplossing van het schimmelprobleem.

 

Lees meer over de zuur-base balans >>>